Logo Lapakgaming
Home
/

Tarisland

Tarisland

Tarisland

Cách thực hiện giao dịch
10x Guarantee
1

Chọn sản phẩm

transaction count

Mua 16 mặt hàng hôm nay!

Subscription

Semi Annual Ticket

Semi Annual Ticket

từ

Rp472.219

Monthly Ticket

Monthly Ticket

từ

Rp83.150

Weekly Ticket

Weekly Ticket

từ

Rp28.458

ASIA Region Only

60 Crystals

60 Crystals

từ

Rp18.453

330 Crystals

330 Crystals

từ

Rp112.052

700 Crystals

700 Crystals

từ

Rp188.532

1800 Crystals

1800 Crystals

từ

Rp487.337

3600 Crystals

3600 Crystals

từ

Rp1.079.612

7250 Crystals

7250 Crystals

từ

Rp2.172.564

2

Nhập số lượng muốn mua

3

Chọn phương thức thanh toán

Ví Điện Tử

Mobile Money

Mobile Money

Shopee Pay

Shopee Pay

Appota

Appota

Ngân Hàng Trực Tuyến

Bank Transfer

Bank Transfer

4

Nhập thông tin tài khoản

Hướng dẫn

5

Nhập thông tin liên hệ

Bạn sẽ nhận được chứng nhận giao dịch nếu bạn điền vào đây
6

Mã khuyến mãi?

Bằng cách nhấn nút Mua Ngay, bạn đã đồng ý với các Điều Khoản & Điều Kiện áp dụng.
Fill in the field to buy