Logo Lapakgaming
Home
/

Stormshot

Stormshot

Stormshot

วิธีการทำธุรกรรม
10x Guarantee
1

เลือกรายการ

Top Up

500 Diamonds

จาก

Rp174

รูเปียห์

1000 Diamonds

จาก

Rp349

รูเปียห์

2000 Diamonds

จาก

Rp699

รูเปียห์

5000 Diamonds

จาก

Rp1.742

รูเปียห์

10000 Diamonds

จาก

Rp3.496

รูเปียห์

20000 Diamonds

จาก

Rp6.992

รูเปียห์

50000 Diamonds

จาก

Rp17.421

รูเปียห์

100000 Diamonds

จาก

Rp34.959

รูเปียห์

2

กรอกปริมาณที่ต้องการซื้อ

3

เลือกวิธีการชำระเงิน

อี-วอลเล็ตและ QR

LinePay

LinePay

PromptPay

PromptPay

ธนาคารออนไลน์

Siam Commercial Bank

Siam Commercial Bank

Bangkok Bank

Bangkok Bank

Bank of Ayudhya

Bank of Ayudhya

Kasikornbank PAYPLUS

Kasikornbank PAYPLUS

4

กรอกรายละเอียดบัญชี

คู่มือ

5

กรอกข้อมูลติดต่อ

คุณจะได้รับหลักฐานการทำธุรกรรมหากคุณกรอกข้อมูลนี้
6

มีโค้ดโปรโมชั่นหรือไม่?

การคลิกที่ปุ่มสั่งซื้อเดี๋ยวนี้, คุณได้ยินยอมกับ ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งาน.
กรุณากรอกข้อมูลในช่องเพื่อทำการซื้อ