Logo Lapakgaming

ข้อกำหนดการใช้บริการ


บทนำ

ทั่วไป

 • PT GLOBAL DIGITAL INDOKREASI (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Lapakgaming”) เป็นบริษัทจำกัดซึ่งมีประเภทธุรกิจประกอบธุรกิจบริการพอร์ทัลเว็บ ในกรณีนี้ Bukalapak จัดให้มีแพลตฟอร์มการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) ซึ่งผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมสำหรับ การซื้อและขายสินค้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดิจิทัลในรูปแบบของบัตรกำนัลเกมและใช้คุณสมบัติและบริการต่าง ๆ ที่มีให้ ฝ่ายใด ๆ ภายในอาณาเขตของอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม Lapakgaming เพื่อใช้คุณสมบัติ / บริการหรือเพียงแค่เข้าถึง / เยี่ยมชมแพลตฟอร์ม Bukalapak ในฐานะผู้สนับสนุนธุรกิจและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ Lapakgaming รับประกันความปลอดภัยและความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้
 • ข้อกำหนดการใช้งานนี้กำหนดเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม Bukalapak ซึ่งใช้กับผู้ใช้ทุกคนและฝ่ายใด ๆ ที่ส่งคำขอหรือข้อมูลไปยัง Bukalapak โดยการใช้แพลตฟอร์ม Lapakgaming จะถือว่าผู้ใช้ได้อ่าน เข้าใจ และ เห็นด้วยกับเนื้อหาทั้งหมดในข้อกำหนดการใช้งาน
 • ข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของข้อตกลงที่เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างผู้ใช้และ Lapakgaming การยอมรับของผู้ใช้และตกลงโดยสมัครใจต่อข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เพื่อใช้บริการบนแพลตฟอร์ม Lapakgaming

นิยาม

ในข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ นอกจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำศัพท์ต่อไปนี้จะมีความหมายตามนี้:

 1. Affiliate คือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและคู่ค้าที่ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท
 2. ข้อกำหนดการใช้คือข้อตกลงระหว่างผู้ใช้และ Lapakgaming ที่มีเนื้อหาเป็นชุดกฎระเบียบที่กำหนดสิทธิ หน้าที่ รับผิดชอบของผู้ใช้และ Lapakgaming รวมถึงขั้นตอนการใช้ระบบบริการ Lapakgaming
 3. ระบบการชำระเงิน Lapakgaming คือระบบการชำระเงินที่ได้รับการส facilitation โดยพันธมิตรอื่น ๆ ที่ร่วมมือกับ Lapakgaming สำหรับผู้ใช้สำหรับธุรกรรมการขายและการซื้อบนแพลตฟอร์ม Lapakgaming
 4. คุณลักษณะคือฟังก์ชัน ลักษณะเฉพาะ สิ่งอำนวยความสะดวกที่นำเสนอหรือให้บริการโดย Lapakgaming
 5. เนื้อหาคือสิ่งทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเพียงการเขียน ข้อมูล บทความ การออกแบบ ซอร์สโค้ด ซอฟต์แวร์ รูปภาพ และข้อมูลอื่น ๆ
 6. บริการต่างๆ เรียกรวมกันว่า: (i) แพลตฟอร์ม Lapakgaming (ii) เนื้อหา คุณลักษณะ บริการ และฟังก์ชันใดๆ ที่มีอยู่บนหรือผ่านแพลตฟอร์มโดยหรือในนามของ Bukalapak รวมถึงบริการของพันธมิตร และการแจ้งเตือนทางอีเมล ปุ่ม วิดเจ็ต และโฆษณา รวมถึงความร่วมมือของ Lapakgaming กับบุคคลที่สามในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและการพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจของ Lapakgaming
 7. ผู้ใช้คือผู้ใดก็ตาม (ที่ลงทะเบียน/ไม่ได้ลงทะเบียน) ที่เข้าถึงแพลตฟอร์ม Lapakgaming ผู้ซื้อ ผู้ใช้นอกระบบ ลูกค้าที่มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ Lapakgaming และข้อบังคับอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดการใช้สินค้า/บริการ/คุณลักษณะแต่ละประการ
 8. ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือหุ้นส่วนหรือผู้ให้บริการคือบริษัทหรือบุคคลที่สามที่ร่วมมือกับ Lapakgaming เพื่อจัดหา ขาย และ/หรือ เสนอบัตรกำนัลเกม บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการเครือข่ายหรืออื่น ๆ แก่ผู้ใช้ผ่านทางแพลตฟอร์ม Lapakgaming และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานของ Lapakgaming และข้อกำหนดอื่นๆ ของมัน
 9. แพลตฟอร์มคือเว็บไซต์ทางการ https://lapakgaming.com/ หรือเว็บไซต์ทางการอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ รวมทั้งแพลตฟอร์ม Affiliate คือ Partner ที่มีการร่วมมือกับ Lapakgaming
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขคือข้อกำหนดการใช้ของ Lapakgaming และข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละสินค้า/บริการ/คุณลักษณะและข้อบังคับอื่น ๆ ที่ควบคุมความสัมพันธ์กฎหมายระหว่างผู้ใช้และ Lapakgaming ผู้ให้บริการสินค้า และ/หรือ พาร์ทเนอร์
 11. สินค้าคือสินค้าที่ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมได้ผ่านแพลตฟอร์มในรูปแบบสินค้าดิจิทัล เช่น บัตรเกมและอื่น ๆ

บริการ

 • Lapakgaming จัดการและให้บริการแพลตฟอร์มให้ผู้ใช้ทำการซื้อเติมเงินโดยตรงหรือบัตรกำนัลที่ขายโดย Lapakgaming โดยผู้ซื้อที่ได้ซื้อเติมเงินหรือบัตรกำนัลตามข้อกำหนดการใช้ของ Lapakgaming รับผิดชอบเติมเงินโดยตรงหรือบัตรกำนัลที่เขาหรือเธอได้ซื้อ
 • Lapakgaming ให้และดำเนินระบบหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการขายสินค้าเสมือนหรือสิ่งที่ขายอยู่ในรูปแบบของการเติมเงินโดยตรงหรือบัตรกำนัลที่ผู้ซื้อสามารถใช้ได้
 • Lapakgaming จะไม่รับผิดชอบหากผู้ใช้ประสบความสูญเสียในธุรกิจของผู้ใช้ในฐานะผู้ซื้อ เช่น การประมาณการหรือข้อผิดพลาดในการป้อนคำสั่งหรือปริมาณหรือข้อมูลอื่น ๆ
 • Lapakgaming ไม่รับคำขอยกเลิกและ/หรือคืนเงินหลังจากที่คำสั่งได้รับเข้าสู่ระบบ Lapakgaming แล้ว Lapakgaming สามารถให้คืนเงินหากคำสั่งไม่สามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ตามกฎระเบียบที่ใช้ได้
 • Lapakgaming รับผิดชอบในการให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ซื้อมีให้พร้อมและตรงกับลักษณะที่ระบุในแพลตฟอร์ม
 • ข้อบังคับเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Lapakgaming สามารถหาอ่านได้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ของ Lapakgaming ผู้ใช้ถือว่าได้อ่านเข้าใจและยอมรับทั้งหมดที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไข

ระบบการชำระเงิน

Lapakgaming ร่วมมือกับผู้ให้บริการบริการระบบการชำระเงินทางการเงิน (ธนาคารและบริษัทที่ไม่ใช่ธนาคาร) ภายใต้การควบคุมของธนาคารอินโดนีเซียและองค์การบริการการเงินเพื่อให้บริการระบบการชำระเงินเพื่อให้ความสะดวกและปลอดภัยในทุกรายการที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม Lapakgaming สำหรับผู้ใช้

วิธีการชำระเงินที่มีผ่านแพลตฟอร์ม Lapakgaming รวมถึง:

 1. โอนเงินผ่านธนาคาร
 2. บัญชีเสมือนจริง
 3. ชำระที่ร้าน
 4. การบริหารอินเทอร์เน็ต
 5. เดบิตเงิน
 6. อีเล็กทรอนิกส์มันนี่
 7. บัตรเครดิต

การใช้แพลตฟอร์มและข้อห้าม

ข้อกำหนดบังคับสำหรับผู้ใช้ที่เข้าถึงบริการบนแพลตฟอร์ม Lapakgaming รวมถึง:

 • ผู้ใช้ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี (นอกจากกฎหมายและระเบียบปัญหาที่มีอยู่ในอินโดนีเซีย) ผู้ใช้ที่ยังไม่ถึงอายุ 18 ปีต้องได้รับการอนุมัติจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพื่อให้ใช้บริการบนแพลตฟอร์ม Lapakgaming และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม Lapakgaming
 • ผู้ใช้ต้องอ่านเข้าใจและปฏิบัติตามข้อบังคับทั้งหมดที่ระบุในข้อกำหนดการใช้นี้
 • ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอนาคตสำหรับข้อมูลที่พวกเขาได้ให้กับ Lapakgaming
 • ผู้ใช้ต้องเคารพสิทธิ์ของผู้ใช้คนอื่น ๆ โดยไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคนที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ใช้ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่ระบุในแพลตฟอร์ม Bukalapak จากวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการหลอกลวงผู้ซื้อ
 • ผู้ใช้ห้ามใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้และกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในอินโดนีเซียและประเทศอื่น ๆ
 • Lapakgaming ให้ผู้ใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มนี้ ตามที่ระบุโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้ ในที่สุดของสิทธิ์ที่ Lapakgaming ระบุชัดเจนว่าไม่มีการให้สิทธิ์หรือใบอนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ สิทธิ์หรือใบอนุญาตที่ไม่ได้รับอนุญาตชัดเจนนี้จะเป็นทรัพย์สมบัติของ Lapakgaming หรือบุคคลที่สามที่ครอบครองใบอนุญาตดังกล่าว เนื้อหาในแพลตฟอร์มรวมถึงซอฟต์แวร์โครงสร้างที่ใช้ในการ提供เนื้อหา นั้นเป็นเจ้าของ Lapakgaming หรือพ่อมเจ้าหรือผู้ให้บริการ
 • เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายของผู้ใช้ทุกคน ทุกรายการที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มจะต้องใช้วิธีการชำระเงินที่ Lapakgaming ให้
 • ผู้ใช้จะถือว่าได้ทราบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในอาณาเขตของอินโดนีเซียในทุกธุรกรรมที่ Lapakgaming และจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของอินโดนีเซีย
 • ในกรณีที่ผู้ใช้รายงานและ/หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการบนแพลตฟอร์มและ/หรือข้อกำหนดการใช้งาน รายงานและ/หรือข้อร้องเรียนแต่ละรายการจะต้องส่งด้วยความสุจริตใจและมีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหา
 • ในระหว่างการใช้งานและ/หรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม ห้ามมิให้ผู้ใช้โพสต์ อัปโหลด เผยแพร่ ถ่ายโอน ใช้และ/หรือส่งคำ ความคิดเห็น หรือเนื้อหาใด ๆ ที่: (i) ละเมิด ละเมิด หรือละเมิดสิทธิบัตร สิทธิของบุคคลที่สาม ลิขสิทธิ์ของบุคคล เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทางปัญญา หรือการประชาสัมพันธ์หรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม (ii) ฝ่าฝืนหรือสนับสนุนการดำเนินการใด ๆ ที่จะฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้ หรืออาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง (iii) ) เป็นการฉ้อโกง เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง (iv) มีองค์ประกอบของเชื้อชาติ ศาสนา เชื้อชาติ และกลุ่มระหว่างกัน ใส่ร้าย ลามกอนาจาร ลามกอนาจาร หยาบคาย หรือน่ารังเกียจ (v) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ ความคลั่งไคล้ การเหยียดเชื้อชาติ การดูหมิ่น การตีตรา ความเกลียดชัง การคุกคาม หรืออาชญากรรมต่อบุคคลหรือกลุ่มใดๆ (vi) ข้อหาทางการเมือง หรือ (vii) ส่งเสริมกิจกรรมหรือสารที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย หรือ (viii) ส่งเสริมความรุนแรงหรือการกระทำที่คุกคามผู้อื่น รบกวนความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ รบกวนสาธารณะ คำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งอื่นใดที่ถือว่าไม่เหมาะสมกับค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคมและขัดกับที่กำหนดโดยกระทรวงหรือสถาบันหรือกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ใช้ห้ามใช้, แสดง, เชื่อมโยง, หรือทำกระจก (mirror) บริการหรือส่วนประกอบใด ๆ ภายในบริการ (รวมถึงรูปแบบและการออกแบบของหน้าหรือแบบฟอร์มใด ๆ ที่พบในหน้าบริการ), ชื่อของ Lapakgaming, ตราสัญลักษณ์ของ Lapakgaming, หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ Lapakgaming โดยไม่ได้รับความยินยอมทางการเขียนจาก Lapakgaming
 • ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือใช้พื้นที่ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของบริการ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบส่งมอบทางเทคนิคของผู้ให้บริการ Lapakgaming
 • ผู้ใช้ถูกห้ามไม่ให้พยายามตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ในระบบหรือเครือข่าย Lapakgaming หรือละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้องใดๆ
 • ผู้ใช้ถูกห้ามไม่ให้หลีกเลี่ยง เลี่ยงผ่าน ลบ ปิดการใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีใด ๆ ที่ดำเนินการโดย Lapakgaming หรือผู้ให้บริการของ Lapakgaming หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ (รวมถึงผู้ใช้รายอื่น) เพื่อปกป้องบริการหรือเนื้อหา
 • ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้พยายามเข้าถึง ค้นหา ติดตาม คัดลอกหรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากบริการ โดยใช้เครื่องจักร ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ เอเจนต์ อุปกรณ์หรือกลไกใดๆ (รวมถึงสไปเดอร์ โรบอต โปรแกรมรวบรวมข้อมูล เครื่องมือขุดข้อมูล หรือ ที่คล้ายกัน ) นอกเหนือจากซอฟต์แวร์และ/หรือตัวแทนการค้นหาที่จัดทำโดย Lapakgaming หรือเว็บเบราว์เซอร์บุคคลที่สามอื่น ๆ ที่มีโดยทั่วไป
 • ผู้ใช้ถูกห้ามไม่ให้เผยแพร่ไวรัสหรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อ Lapakgaming ผลประโยชน์และ/หรือทรัพย์สินของ Lapakgaming รวมถึงหน่วยงานของรัฐ
 • ผู้ใช้รับประกันว่าเขาหรือเธอจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบ/ลดระดับ/รบกวนบริการ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบ เครือข่ายที่ผู้ใช้รายอื่นใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม
 • ผู้ใช้ถูกห้ามไม่ให้ใช้บริการเพื่อส่งโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย อีเมล เมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ หรือการชักชวนในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต
 • ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เมตาแท็กหรือข้อความที่ซ่อนอยู่หรือข้อมูลเมตาอื่น ๆ โดยใช้เครื่องหมายการค้าของ Lapakgaming, URL โลโก้ของ Lapakgaming หรือชื่อผลิตภัณฑ์ของ Lapakgaming โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Lapakgaming
 • ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ปลอมแปลงส่วนใดๆ ของ Transmission Control Protocol (TCP)/Internet Protocol (IP) หรือข้อมูลส่วนหัวในอีเมลหรือโพสต์ในกลุ่มข่าวสาร หรือในทางใดก็ตามที่ใช้บริการเพื่อส่งข้อมูลระบุแหล่งที่มาที่เปลี่ยนแปลง หลอกลวง หรือฉ้อโกง
 • ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้พยายามถอดรหัส ถอดรหัส แยกส่วน หรือวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้ในการให้บริการ
 • ผู้ใช้ถูกห้ามไม่ให้รบกวนหรือพยายามแทรกแซงการเข้าถึงของผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่าย รวมถึงการส่งไวรัส การโอเวอร์โหลด การฟลัดมิง การส่งสแปม
 • ผู้ใช้รับประกันว่าเขาหรือเธอจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่สามารถรบกวนและ/หรือส่งผลเสียต่อ Lapakgaming เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Lapakgaming หรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อความต่อเนื่องของกิจกรรมทางธุรกิจของ Lapakgaming
 • ผู้ใช้ถูกห้ามไม่ให้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามหรือในลักษณะใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดการใช้งานนี้
 • ผู้ใช้จะต้องเคารพสิทธิของผู้ใช้หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ และห้ามมิให้รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ใช้ถูกห้ามไม่ให้ใช้บริการเพื่อปลอมตัว/ปลอมตัวเป็นบุคคล/ฝ่ายอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อหลอกลวงและ/หรือหลอกลวงผู้อื่นโดยจงใจหรือไม่ตั้งใจ
 • ผู้ใช้ถูกห้ามมิให้กระทำสิ่งอื่นใดที่ Lapakgaming พิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เพื่อใช้ในทางที่ผิดหรือส่งผลเสียต่อบริการ
 • ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้สนับสนุนหรืออนุญาตให้บุคคลใด ๆ กระทำการใด ๆ ข้างต้น
 • Lapakgaming ขอสงวนสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการสอบสวนและดำเนินคดีกับการละเมิดข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตามขอบเขตกฎหมายที่บังคับใช้ Lapakgaming อาจมีส่วนร่วมและร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ ผู้ใช้รับทราบว่า Lapakgaming ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบ การเข้าถึงหรือใช้บริการหรือเนื้อหาของผู้ใช้ หรือเพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้ แต่ Lapakgaming ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง กฎหมายหรือคำสั่งหรือข้อกำหนดของศาล หน่วยงานบริหาร หรือหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ Lapakgaming ขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ได้และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการลบหรือปิดการเข้าถึงบริการรวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้ที่ Lapakgaming อยู่ในนั้น ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ถือว่าไม่เหมาะสม ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ละเมิดกฎระเบียบที่บังคับใช้ หรือเป็นอันตรายต่อบริการ
 • ผู้ใช้จะร่วมมือกับ Lapakgaming เสมอเพื่อตรวจสอบและพิจารณาว่ามีการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยให้ Lapakgaming (พร้อมด้วยฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งและ/หรือผู้ตรวจสอบอิสระ) เข้าถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้ โดยผู้ใช้เพื่อเปิด/เข้าถึงแพลตฟอร์ม ในกรณีนี้ ผู้ใช้อนุญาตให้ Lapakgaming ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตำรวจ หน่วยงานของรัฐ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล ฯลฯ) โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ใช้ล่วงหน้า
 • หากในอนาคตพบการละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยผู้ใช้ Lapakgaming มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการใด ๆ ที่ Lapakgaming เห็นว่าจำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้รายอื่นและบริการ
 • ระวังการฉ้อโกง ข้อมูล การชิงโชค หรือการส่งเสริมการขายในนามของ Lapakgaming ข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับ Lapakgaming สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือผู้ติดต่อเกมอย่างเป็นทางการที่ได้รับแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานนี้

การทำธุรกรรม

 • ผู้ใช้ต้องทำธุรกรรมผ่านขั้นตอนที่ Lapakgaming กำหนดไว้ ผู้ซื้อทำการชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ผู้ใช้ได้เลือกไว้ล่วงหน้าในระบบ Lapakgaming ในการชำระเงิน ผู้ใช้ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลของตนกับผู้ใด
 • เมื่อทำการซื้อสินค้าในระบบ Lapakgaming ผู้ใช้ตกลงว่า:

  1. ผู้ใช้มีความรับผิดชอบในการอ่านเข้าใจและยอมรับข้อมูลและคำอธิบายทั้งหมดของสินค้า (รวมถึง ปริมาณ มูลค่า การใช้งาน ฟังก์ชั่น และอื่น ๆ) ก่อนที่จะซื้อสินค้า
  2. ผู้ใช้ทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับการซื้อเติมเงินโดยตรงหรือการชำระเงินหรือซื้อบัตรกำนัลเมื่อผู้ใช้ทำธุรกรรมการซื้อเติมเงินโดยตรงหรือซื้อบัตรกำนัล
  3. ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับถึงความสามารถในสินค้าที่เป็นความรับผิดชอบของพาร์ทเนอร์ หากสินค้าหมดสต็อก พาร์ทเนอร์จะปฏิเสธคำสั่งซื้อและเงินที่ชำระไว้จะถูกคืนให้แก่ผู้ใช้
  4. ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าทุกรายการที่ทำไปนอกเครือข่ายหรือธุรกรรมทางการเกมที่ไม่มีความรู้ของ Lapakgaming (ผ่านเครือข่ายส่วนตัว การส่งข้อความ การซื้อของนอก Lapakgaming และ/หรือการซื้อของนอกบิลที่ออกโดย Lapakgaming) เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของผู้ใช้และไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Lapakgaming
  5. ผู้ใช้เข้าใจและตกลงที่จะไม่ส่ง/แจ้งหลักฐานการทำธุรกรรมที่ทำที่ Lapakgaming ให้กับบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Lapakgaming ผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ ในกรณีนั้น หากมีการสูญเสียที่เกิดจากการส่งมอบหรือแจ้งหลักฐานการทำธุรกรรมให้อีกฝ่ายหนึ่ง จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อแต่ละราย
  6. ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าทุกข้อเรียกร้องที่ยื่นเมื่อหลังจากการยืนยัน/การยืนยันอัตโนมัติการรับสินค้าไม่ได้รับผิดชอบของ Lapakgaming ความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลังจากการยืนยัน/การยืนยันอัตโนมัติของการรับสินค้าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคน
  7. ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าความล่าช้าในกระบวนการชำระเงินรวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างธนาคารที่ผู้ใช้ใช้กับบัญชีทางการเงินอย่างเป็นทางการของ Lapakgaming คือความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง
  8. ผู้ใช้ตกลงและตกลงว่า Lapakgaming อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการทำธุรกรรมในระบบ Lapakgaming ตามดุลยพินิจของตน
  9. ผู้ใช้เข้าใจและตกลงอย่างครบถ้วนว่าธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้และ Lapakgaming นอกเหนือจากผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการของ Lapakgaming และ/หรือโดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับ Lapakgaming (ผ่านสิ่งอำนวยความสะดวก/เครือข่ายส่วนตัว การจัดการธุรกรรมพิเศษนอกระบบ Lapakgaming หรือความพยายามอื่น ๆ) ความรับผิดชอบส่วนบุคคลของผู้ใช้
  10. ผู้ใช้ต้องทำการโอนเงินตามจำนวนทั้งหมดตามที่ระบบ Lapakgaming ระบุภายในเวลาที่กำหนด หากภายในเวลาที่ระบบกำหนดผู้ใช้ไม่โอนเงิน รายการธุรกรรมนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
  11. ทุกรายการที่ทำที่ Lapakgaming ที่ใช้วิธีการโอนจะมีค่าบริการในรูปแบบรหัสชำระเงินเฉพาะที่จะทำให้กระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้น Lapakgaming ไม่รับผิดชอบในกรณีผู้ใช้ทำการชำระเงินที่ไม่ตรงกับจำนวนบิลที่ระบุในหน้าชำระเงิน
  12. หากมีผู้ใช้ทำธุรกรรมในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือมีภาวะปลอมตัว Lapakgaming มีสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  13. ผู้ใช้รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือข้อละเว้นของตน
 • สำหรับธุรกรรมที่ผู้ใช้ทำเสร็จสิ้นแล้ว แต่พบว่ามีข้อผิดพลาดในสินค้าที่ส่งหรือสินค้าไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง Lapakgaming จะดำเนินการ:

  1. ทำการคืนเงินตามเงื่อนไขการคืนเงินและการจ่ายเงินในข้อกำหนดนี้
  2. ส่งสินค้าทดแทนให้กับผู้ใช้

การคืนเงิน

 • ในกรณีที่มีการคืนเงินให้แก่ผู้ใช้เนื่องจากเหตุผลใดๆ Lapakgaming จะทำการคืนเงินตามวิธีการชำระเงินของผู้ใช้ที่หักค่าบริการไว้ นอกจากนี้ ก็ตามที่ Lapakgaming ระบุไว้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินคืนไปยังบัญชีของผู้ใช้นั้นเป็นรอบของผู้ใช้เอง
 • Lapakgaming มีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของมันเองที่จะไม่ทำการคืนเงินให้แก่ผู้ใช้เพื่อป้องกันตนเองจากความเสี่ยงและขาดทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น หาก Lapakgaming มีสรุปว่าการกระทำของผู้ใช้ ผู้ใช้ถูกบ่งชี้ให้เป็นคนที่ทำการฉ้อโกงหรือใช้เสียหายในธุรกรรมและ/หรือละเมิดข้อกำหนดการใช้ของ Lapakgaming ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้เป็นภาระและความรับผิดชอบของผู้ใช้
 • กระบวนการคืนเงินอาจใช้เวลาตั้งแต่ 7-14 วันทำการ ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการดำเนินการชำระเงินสำหรับธุรกรรมที่ได้รับการคืนเงิน
 • บางวิธีการชำระเงินสามารถทำการคืนเงินไปยังที่มาของเงินของผู้ใช้ เช่น บัตรวอลเล็ต (ShopeePay, GCash, Paymaya, GrabPay, Boost, LinePay, TrueMoney, Touch ‘n Go ฯลฯ) โอนเงินผ่านธนาคาร (FPX ในมาเลเซีย โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศไทย และเวียดนาม) ในขณะที่วิธีการชำระเงินที่เป็นเงินสด เช่น 7Eleven, Cebuana (ฟิลิปปินส์), Tesco Lotus, Big C จะทำการคืนเงินผ่านคูปองซึ่งผู้ใช้ต้องแลกในแพลตฟอร์มของ Lapakgaming ก่อนวันที่มีกำหนดให้หมดอายุ วันหมดอายุจะถูกแจ้งให้ทราบในการติดต่อกับทีมบริการลูกค้าของเรา
 • คูปองนี้ใช้เฉพาะสำหรับสินค้าเดิมที่ถูกซื้อในธุรกรรมที่ได้รับการคืนเงิน
 • Lapakgaming มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตรวจสอบ การล็อก, การล่าช้า, การค้างไว้, และ/หรือ การยกเลิกกิจกรรมการคืนเงิน หากมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขของ Lapakgaming, การฉ้อโกง, การประดิษฐ์, การฉ้อโกง, และ/หรือ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ผู้ใช้ดำเนินการ
 • การตรวจสอบ, การล็อก, การค้างไว้, และ/หรือ การยกเลิกกิจกรรมการคืนเงินของผู้ใช้จะถูกดำเนินการโดย Lapakgaming และสามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่จำเป็น

เนื้อหาและคำแนะนำของผู้ใช้

 • ผู้ใช้สามารถโพสต์ อัพโหลด เผยแพร่ และส่งเนื้อหา โดยการจัดหาเนื้อหาผ่านบริการหรือแพลตฟอร์ม ผู้ใช้ให้สิทธิ์แก่ Lapakgaming และผู้ใช้ทั่วโลก เพิกถอนไม่ได้ ตลอดไป ไม่ผูกขาด โอนได้ ปราศจากค่าลิขสิทธิ์พร้อมสิทธิ์ในการ อนุญาตช่วง ใช้ คัดลอก ดัดแปลง ดัดแปลง แจกจ่าย อนุญาต ขาย ถ่ายโอน แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ส่งต่อ และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาดังกล่าว
 • Lapakgaming ไม่เรียกร้องสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาดังกล่าว และไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ที่จะถือเป็นการจำกัดสิทธิ์ใด ๆ ที่ผู้ใช้อาจต้องใช้และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อเนื้อหาทั้งหมดที่ ผู้ใช้ให้บริการผ่านบริการ ดังนั้น ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่า: (i) ผู้ใช้เป็นเจ้าของเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้ให้บริการผ่านบริการหรือผู้ใช้มีสิทธิ์ ใบอนุญาต การอนุมัติ และการเผยแพร่ที่จำเป็นทั้งหมดในการให้สิทธิ์ ในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวตามที่ตั้งใจไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ และ (ii) ทั้งเนื้อหาของผู้ใช้หรือผู้ใช้ที่โพสต์ อัปโหลด เผยแพร่ ส่ง หรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้หรือการใช้ Lapakgaming หรือผู้ใช้เนื้อหาของผู้ใช้ (หรือส่วนใด ๆ ก็ตาม) ) จะละเมิด ใช้ในทางที่ผิด หรือละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิทางศีลธรรมหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หรือสิทธิในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม หรือส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้  Lapakgaming.com.
 • Lapakgaming ยินดีต้อนรับและสนับสนุนให้ผู้ใช้ให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงบริการ (“ข้อเสนอแนะ”) ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะโดยการติดต่อ Lapakgaming ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ส่งมาจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Lapakgaming และผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว โอนไปยัง Lapakgaming โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ และตกลงที่จะให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อข้อเสนอแนะทั้งหมดแก่ Lapakgaming รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในความลับทางการค้า และกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั่วโลก สิทธิ์ในนั้น ดังนั้น Lapakgaming จึงให้อำนาจทั้งหมดแก่ Lapakgaming ในการดำเนินการเพิ่มเติมที่อาจได้รับ ทำให้สมบูรณ์ และปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Lapakgaming และการคุ้มครองทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากผู้ใช้

โปรโมชั่น

 1. Lapakgaming อาจจัดโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อตามเงื่อนไขที่ Lapakgaming กำหนด ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดอาจแตกต่างกันไปสำหรับกิจกรรมโปรโมชั่นแต่ละครั้ง ผู้ใช้ต้องอ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมโปรโมชั่นทุกครั้งอย่างระมัดระวัง
 2. Lapakgaming มีสิทธิ์ยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อความสะดวกของผู้ใช้คนอื่น ๆ และเพื่อความปลอดภัย
 3. Lapakgaming สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมโปรโมชั่นทุกรายการที่จัดโดย Lapakgaming เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ใช้ทราบ

กฎหมายที่ใช้และการแก้ข้อข้อร้องเรียน

ข้อตกลงการใช้บริการนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของอินโดนีเซีย โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายแต่งตั้งของมัน ผู้ใช้ตกลงว่าการดำเนินการทางกฎหมายหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริการ, แพลตฟอร์ม และ/หรือข้อตกลงการให้บริการนี้ จะถูกดำเนินการแก้ข้อข้อร้องเรียนที่ BANI (กรมตุลาการแห่งชาติอินโดนีเซีย) เท่านั้น ที่ก่อตั้งเมื่อ 30 พฤศจิกายน 1977 ขึ้นอยู่กับพระราชกฤษฎีกาห้องพาณิชย์อินโดนีเซีย หมายเลข SKEP/152/DPH/1977, โดยที่ข้อกำหนดของ BANI ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับนี้

การชดเชย

ผู้ใช้ยินยอมที่จะปลดปล่อย Lapakgaming จากคำขอเรียกร้องค่าสินไหมและจะรักษา Lapakgaming (รวมถึงบริษัทในเครือ, กรรมการ, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, และพนักงานทุกคนและตัวแทน) จากคำขอเรียกร้องหรือความต้องการ, ความรับผิดชอบ, ขาดทุน, และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผลที่เกิดจากข้อผิดพลาดของผู้ใช้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการนี้, การใช้บริการ Lapakgaming ในแพลตฟอร์ม Lapakgaming อย่างไม่ถูกต้อง, การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม, การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Lapakgaming และ/หรือการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เป็นที่ใช้ของผู้ใช้ในอินโดนีเซีย

การสิ้นสุด/เปลี่ยนแปลงบริการและบริการจากบุคคลที่สาม

 • Lapakgaming (รวมถึงบริษัทในเครือ, กรรมการ, กรรมการ, บุคคลบริหาร, และพนักงานทุกคนและตัวแทน) ไม่รับผิดชอบและผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ทำให้ Lapakgaming รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือขาดทุน (รวมถึงการสูญเสียเงิน, ชื่อเสียง, กำไร), หรือความเสียหายอื่น ๆ) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรืออ้อมรอบจากการใช้บริการจากบุคคลที่สามที่ผู้ใช้เข้าถึงผ่านแพลตฟอร์ม Lapakgaming. ผู้ใช้ควรอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้รับจากบุคคลที่สามนี้อย่างระมัดระวัง
 • Lapakgaming อาจปิดใช้บริการผู้ใช้หรือพักผู้ใช้ได้ทุกเมื่อเพื่อเหตุผลใด ๆ โดยเฉพาะการใช้ระบบอย่างเนียนหนาหรือเรื่องอื่น ๆ ที่ละเมิดข้อตกลงการให้บริการที่ Lapakgaming กำหนดไว้
 • Lapakgaming มีอำนาจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบกับผู้ใช้, การเลื่อน, หยุด, หรือยกเลิกธุรกรรมของผู้ใช้ผ่านช่องทางการทำธุรกรรมออนไลน์หาก Lapakgaming ทราบหรือคิดว่าการทำธุรกรรมของผู้ใช้จะถูกใช้เพื่อสิ่งที่ไม่เหมาะสม
 • Lapakgaming มีสิทธิ์ตั้งแต่เวลา สู่ เวลาที่เปลี่ยน/หยุด/ระงับบริการและ/หรือบริการจากบุคคลที่สามโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม/แจ้งให้ทราบจากผู้ใช้
 • บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือทรัพยากรของบุคคลที่สาม ผู้ใช้ตรวจสอบและตกลงว่า Lapakgaming ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อ: (i) ความพร้อมใช้งานหรือความถูกต้องของเว็บไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น; หรือ (ii) ข้อความ, สินค้า, หรือบริการบนหรือที่มีในเว็บไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น. เนื้อหาของลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้นไม่แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนจาก Lapakgaming ต่อเว็บไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้นหรือข้อความ, สินค้าหรือบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น. ผู้ใช้มีความรับผิดชอบและรับผิดชอบทุกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น

ปฏิเสธความรับผิดชอบและจำกัดความรับผิดชอบ

 • Lapakgaming จะยังคงพยายามรักษาคุณภาพของบริการ Lapakgaming เพื่อให้ปลอดภัย, สะดวกสบาย, และทำงานได้อย่างถูกต้อง. อย่างไรก็ตาม, Lapakgaming ไม่สามารถรับประกันการทำงานต่อเนื่องหรือการเข้าถึงไปยังระบบ Lapakgaming จะสมบูรณ์เสมอ. ข้อมูลและข้อมูลในระบบ Lapakgaming อาจไม่เกิดขึ้นในเวลาทันที.
 • บริการอาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรืออื่น ๆ , ความไม่แม่นยำ, หรือข้อผิดพลาดทางพิมพ์. Lapakgaming อาจทำการเปลี่ยนแปลงในบริการบนแพลตฟอร์ม, รวมถึงราคาและคำอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่รายการในแพลตฟอร์ม, ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า.
 • การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดหรือการรับไปรับซื้อเนื้อหาอื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์มนี้เป็นที่ตัดสินใจของผู้ใช้เองและเสี่ยงพร้อมยินยอมว่าผู้ใช้จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์หรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเช่นนี้.
 • ผู้ใช้เข้าใจและยินยอมกับการจำกัดความรับผิดชอบของ Lapakgaming ในฐานะผู้ให้สินค้า, ดังนั้น, จะถูกจำกัดเพียงในค่าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำการซื้อขาย.
 • หากผู้ใช้มีข้อพิพาทกับผู้ใช้อื่น ๆ หรือมากกว่าหนึ่งผู้ใช้, ผู้ใช้ยกเลิก Lapakgaming (รวมถึงบริษัทในเครือ, บริษัทมารดา, กรรมการ, กรรมการ, และ/หรือพนักงาน) จากการเรียกร้องและการต้องการชดเชยความเสียหายและขาดทุน (ทางการและทางอ้อม) ทุกประเภทและลักษณะ, ทราบและไม่ทราบ, ที่เกิดขึ้นหรือเชื่อมโยงในทางใด ๆ กับข้อพิพาทนี้. ดังนั้น, ผู้ใช้สัตยาธิษฐานยินยอมทุกมาตรการป้องกันทางกฎหมาย (ที่ระบุในกฎหมายหรือระเบียบกฎหมายอื่น ๆ) ที่จะจำกัดขอบเขตของข้อบังคับการปล่อยนี้.
 • ผู้ใช้ยินยอมและรับรู้ว่าผู้ใช้ใช้บริการ Lapakgaming ด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้เองและบริการ Lapakgaming ถูก提供หรือผลิตภัณฑ์ที่ Lapakgaming นำเสนอถึงผู้ใช้เป็นอย่างเหมาะสมและในสถานะที่พร้อมใช้งาน.
 • ในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้อนุญาต, Lapakgaming (รวมถึงบริษัทในเครือ, กรรมการ, กรรมการ, บุคคลบริหาร, และพนักงานทุกคนและตัวแทน) ไม่รับผิดชอบและผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ทำให้ Lapakgaming รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือขาดทุน (รวมถึงการสูญเสียเงิน, ชื่อเสียง, กำไร, หรือความเสียหายที่ไม่เป็นรูปแบบ) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรืออ้อมรอบจาก:

  1. การใช้งานของผู้ใช้หรือไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม Lapakgaming;
  2. ราคา, การจัดส่ง, หรือคำแนะนำอื่น ๆ ที่มีให้ในแพลตฟอร์ม Lapakgaming;
  3. ความล่าช้าหรือการขัดจังหวะในบริการ Lapakgaming;
  4. ความประมาทและความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยแต่ละผู้ใช้;
  5. ข้อมูลที่เขียนโดยผู้ใช้ของ Lapakgaming, ทั้งผู้ให้สินค้า, ผู้ใช้, และบุคคลที่สาม;
  6. การละเมิดของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์, แม่แบบทางอุตสาหกรรม, การออกแบบวงจร, และ/หรือ 专利) หรือสิทธิส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า;
  7. การละเมิดกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับในอินโดนีเซีย;
  8. ข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้และผู้ให้สินค้าหรือระหว่างผู้ใช้;
  9. การประกาศร้ายถึงฝ่ายอื่น;
  10. การใช้สินค้าที่ผู้ใช้ซื้อ;
  11. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) สำหรับทุกรายการที่เกิดขึ้นใน Lapakgaming คือ ความรับผิดชอบของผู้ใช้และเหนืออำนาจของ Lapakgaming;
  12. (ถ้า) บัญชีของผู้ใช้ถูกตรึงและ/หรือถูกปิด;
  13. การใช้หมายเลขโทรศัพท์และ/หรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้หรือฝ่ายอื่น;
  14. บัญชีของ Lapakgaming ในทุกรูปแบบในนามของ Lapakgaming หรือประพฤติปฏิบัติขาดความรับผิดชอบในการเขียนบัญชีและ/หรือข้อมูลอื่น ๆ และ/หรือประพฤติปฏิบัติโดยประมาทของธนาคาร;
  15. ไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่อันตรายอื่น ๆ (บอท, สคริปต์, เครื่องมืออัตโนมัติอื่น ๆ) ที่ได้รับจากการเข้าถึงหรือเชื่อมต่อกับบริการของ Lapakgaming;
  16. ข้อบกพร่อง, บั๊ก, ข้อผิดพลาด, หรือความไม่แม่นยำในบริการของ Lapakgaming;
  17. ความเสียหายของฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้จากการใช้บริการใด ๆ บนแพลตฟอร์ม Lapakgaming;
  18. เนื้อหา, การกระทำ, หรือการประพฤติตนของบุคคลที่สาม, รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม Lapakgaming;
  19. ความล้มเหลวและ/หรือการขัดจังหวะในการใช้เทคโนโลยีและ/หรือระบบใหม่บนอุปกรณ์และ/หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของและ/หรือประสบ;
  20. การขัดจังหวะในเครือข่ายของ Lapakgaming ทำให้เกิดเวลาหยุดทำงานและต้องการการบำรุงรักษาฉุกเฉินและ/หรือการบำรุงรักษาของแพลตฟอร์ม Lapakgaming;
  21. การไม่สามารถให้บริการบนแพลตฟอร์ม Lapakgaming ได้ทุกเมื่อหรือในระยะเวลาที่ไม่แน่นอนเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกควบคุมของ Lapakgaming;
  22. การมีกิจกรรมการดูแลและควบคุมเนื้อหา/ทรัพยากรในแพลตฟอร์ม Lapakgaming ที่เกิดขึ้นจากลิงก์ในคำอธิบายสินค้า. Lapakgaming ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำเช่นนี้.

การแก้ไขและปรับเปลี่ยนของข้อกำหนดการใช้บริการ

ข้อกำหนดการใช้บริการของ Lapakgaming จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า. ผู้ใช้ควรอ่านระมัดระวังและตรวจสอบหน้าข้อกำหนดการใช้บริการเป็นประจำเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง. ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดการใช้บริการและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข, ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการหยุดใช้แพลตฟอร์ม Lapakgaming. โดยการดำเนินการเข้าถึงและ/หรือใช้บริการแพลตฟอร์ม Lapakgaming, ผู้ใช้ถือว่าตกลงกับการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ครั้งในข้อกำหนดการใช้บริการของ Lapakgaming.

ติดต่อเรา

หากผู้ใช้เลือกที่จะใช้บริการแพลตฟอร์ม การใช้งานและข้อพิพาทใดๆ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน ผู้ใช้สามารถติดต่อ Lapakgaming เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานนี้ผ่านฝ่ายบริการลูกค้า Lapakgaming ผ่านช่องทางต่อไปนี้:

อีเมล : [email protected]

WhatsApp: +6281280000020

การอัปเดตล่าสุด: 3 กุมภาพันธ์ 2022

เติมเงินเกมออนไลน์และซื้อบัตรเกมออนไลน์ล่าสุดและถูกที่สุดที่ Lapakgaming

เติมเกมและบัตรเกมที่ lapakgaming.com วิธีการชำระเงินหลากหลายวิธี กระบวนการทันที น่าเชื่อถือและถูกกฎหมาย 100% สำหรับผู้ซื้อ ผู้ขาย และซุลแตนที่อยู่ที่นี่ โปรดตรวจสอบและขายเกมเต็มไปด้วยกันที่ lapakgaming.com มีหลายประเภทของเกมยอดนิยม เช่น Mobile Legends, PUBG Mobile, Valorant, Free Fire, Ragnarok, Dragon Raja, Light Of Thel และเกมอื่น ๆ ที่สนุกสนาน
Logo Lapakgaming

แพลตฟอร์มเติมเงินที่ราคาไม่แพงที่สุดพร้อมรับประกันคืนเงิน 10 เท่า


ภูมิภาคและภาษา