Logo Lapakgaming
Home
/

TRAILS OF COLD STEEL:NW

TRAILS OF COLD STEEL:NW

TRAILS OF COLD STEEL:NW

วิธีการทำธุรกรรม
10x Guarantee
1

เลือกรายการ

Package

Fortune Bag Value Pack

จาก

Rp35

รูเปียห์

Attribute Gacha Value Pack

จาก

Rp174

รูเปียห์

SSR Gatcha Pack

จาก

Rp348

รูเปียห์

SSR Hero Pack

จาก

Rp522

รูเปียห์

Gold Equip Pack

จาก

Rp522

รูเปียห์

Attribute Quartz Pack

จาก

Rp522

รูเปียห์

Featured SSR Hero Pack

จาก

Rp1.043

รูเปียห์

Standard Gatcha Pack

จาก

Rp2.086

รูเปียห์

Attribute Gatcha Pack

จาก

Rp3.130

รูเปียห์

JC

1100 JC

จาก

Rp522

รูเปียห์

2200 JC

จาก

Rp1.043

รูเปียห์

4400 JC

จาก

Rp2.086

รูเปียห์

6600 JC

จาก

Rp3.130

รูเปียห์

2

กรอกปริมาณที่ต้องการซื้อ

3

เลือกวิธีการชำระเงิน

อี-วอลเล็ตและ QR

LinePay

LinePay

PromptPay

PromptPay

ธนาคารออนไลน์

Siam Commercial Bank

Siam Commercial Bank

Bangkok Bank

Bangkok Bank

Bank of Ayudhya

Bank of Ayudhya

Kasikornbank PAYPLUS

Kasikornbank PAYPLUS

4

กรอกรายละเอียดบัญชี

คู่มือ

5

กรอกข้อมูลติดต่อ

คุณจะได้รับหลักฐานการทำธุรกรรมหากคุณกรอกข้อมูลนี้
6

มีโค้ดโปรโมชั่นหรือไม่?

การคลิกที่ปุ่มสั่งซื้อเดี๋ยวนี้, คุณได้ยินยอมกับ ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งาน.
กรุณากรอกข้อมูลในช่องเพื่อทำการซื้อ