Logo Lapakgaming
Home
/

Zepeto

Zepeto

Zepeto

วิธีการทำธุรกรรม
10x Guarantee
1

เลือกรายการ

Top Up ZEMs

7 ZEMs

จาก

Rp17

รูเปียห์

14 ZEMs

จาก

Rp35

รูเปียห์

28 ZEMs

จาก

Rp69

รูเปียห์

58 ZEMs

จาก

Rp137

รูเปียห์

128 ZEMs

จาก

Rp292

รูเปียห์

323 ZEMs

จาก

Rp740

รูเปียห์

1000 ZEMs

จาก

Rp2.224

รูเปียห์

Top Up Coins

4680 Coins

จาก

Rp35

รูเปียห์

9700 Coins

จาก

Rp8

รูเปียห์

25200 Coins

จาก

Rp21

รูเปียห์

40700 Coins

จาก

Rp33

รูเปียห์

110000 Coins

จาก

Rp87

รูเปียห์

300000 Coins

จาก

Rp232

รูเปียห์

2

กรอกปริมาณที่ต้องการซื้อ

3

เลือกวิธีการชำระเงิน

อี-วอลเล็ตและ QR

LinePay

LinePay

PromptPay

PromptPay

ธนาคารออนไลน์

Bank of Ayudhya

Bank of Ayudhya

Bangkok Bank

Bangkok Bank

Kasikornbank PAYPLUS

Kasikornbank PAYPLUS

Siam Commercial Bank

Siam Commercial Bank

4

กรอกรายละเอียดบัญชี

คู่มือ

5

กรอกข้อมูลติดต่อ

คุณจะได้รับหลักฐานการทำธุรกรรมหากคุณกรอกข้อมูลนี้
6

มีโค้ดโปรโมชั่นหรือไม่?

การคลิกที่ปุ่มสั่งซื้อเดี๋ยวนี้, คุณได้ยินยอมกับ ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งาน.
กรุณากรอกข้อมูลในช่องเพื่อทำการซื้อ