Logo Lapakgaming
Home
/

NBA INFINITE

NBA INFINITE

NBA INFINITE

วิธีการทำธุรกรรม
10x Guarantee
1

เลือกรายการ

Top Up

100 IC

จาก

Rp32

รูเปียห์

200 IC

จาก

Rp63

รูเปียห์

500 IC

จาก

Rp160

รูเปียห์

1000 IC

จาก

Rp320

รูเปียห์

2000 IC

จาก

Rp629

รูเปียห์

3000 IC

จาก

Rp972

รูเปียห์

5000 IC

จาก

Rp1.601

รูเปียห์

10000 IC

จาก

Rp3.202

รูเปียห์

2

กรอกปริมาณที่ต้องการซื้อ

3

เลือกวิธีการชำระเงิน

อี-วอลเล็ตและ QR

LinePay

LinePay

PromptPay

PromptPay

ธนาคารออนไลน์

Bank of Ayudhya

Bank of Ayudhya

Bangkok Bank

Bangkok Bank

Kasikornbank PAYPLUS

Kasikornbank PAYPLUS

Siam Commercial Bank

Siam Commercial Bank

4

กรอกรายละเอียดบัญชี

คู่มือ

5

กรอกข้อมูลติดต่อ

คุณจะได้รับหลักฐานการทำธุรกรรมหากคุณกรอกข้อมูลนี้
6

มีโค้ดโปรโมชั่นหรือไม่?

การคลิกที่ปุ่มสั่งซื้อเดี๋ยวนี้, คุณได้ยินยอมกับ ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งาน.
กรุณากรอกข้อมูลในช่องเพื่อทำการซื้อ