Logo Lapakgaming
Home
/

Garena Undawn

Garena Undawn

Garena Undawn

วิธีการทำธุรกรรม
10x Guarantee
1

เลือกรายการ

Membership

Weekly Card

จาก

Rp81

รูเปียห์

Monthly Card

จาก

Rp133

รูเปียห์

Growht Fund

REBATE

จาก

Rp271

รูเปียห์

Advance Glory Pass

จาก

Rp389

รูเปียห์

Pack Elite

จาก

Rp356

รูเปียห์

Top Up

55 RC

จาก

Rp25

รูเปียห์

138 RC

จาก

Rp51

รูเปียห์

253 RC

จาก

Rp93

รูเปียห์

440 RC

จาก

Rp152

รูเปียห์

880 RC

จาก

Rp301

รูเปียห์

1485 RC

จาก

Rp502

รูเปียห์

2970 RC

จาก

Rp994

รูเปียห์

4510 RC

จาก

Rp1.497

รูเปียห์

6050 RC

จาก

Rp1.978

รูเปียห์

9218 RC

จาก

Rp2.983

รูเปียห์

15642 RC

จาก

Rp4.972

รูเปียห์

2

กรอกปริมาณที่ต้องการซื้อ

3

เลือกวิธีการชำระเงิน

อี-วอลเล็ตและ QR

LinePay

LinePay

PromptPay

PromptPay

ธนาคารออนไลน์

Bank of Ayudhya

Bank of Ayudhya

Bangkok Bank

Bangkok Bank

Kasikornbank PAYPLUS

Kasikornbank PAYPLUS

Siam Commercial Bank

Siam Commercial Bank

4

กรอกรายละเอียดบัญชี

คู่มือ

5

กรอกข้อมูลติดต่อ

คุณจะได้รับหลักฐานการทำธุรกรรมหากคุณกรอกข้อมูลนี้
6

มีโค้ดโปรโมชั่นหรือไม่?

การคลิกที่ปุ่มสั่งซื้อเดี๋ยวนี้, คุณได้ยินยอมกับ ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งาน.
กรุณากรอกข้อมูลในช่องเพื่อทำการซื้อ