Logo Lapakgaming
Home
/

Free Fire

[TH] Flash sale everyday
Free Fire

Free Fire

วิธีการทำธุรกรรม
10x Guarantee
1

เลือกรายการ

Flash sale
33 Diamond

33 Diamond

เหลือ 5

จาก

Rp9

รูเปียห์

Rp10

10%

172 Diamond

172 Diamond

เหลือ 50

จาก

Rp48

รูเปียห์

Rp49

3%

310 Diamonds

310 Diamonds

เหลือ 50

จาก

Rp89

รูเปียห์

Rp92

3%

517 Diamond

517 Diamond

เหลือ 50

จาก

Rp144

รูเปียห์

Rp148

3%

Membership

Growth Pack

จาก

Rp68

รูเปียห์

Montlhy Value Pack

จาก

Rp297

รูเปียห์

Diamonds

33 Diamond

33 Diamond

จาก

Rp10

รูเปียห์

58 Diamond

58 Diamond

จาก

Rp21

รูเปียห์

172 Diamond

172 Diamond

จาก

Rp49

รูเปียห์

310 Diamonds

310 Diamonds

จาก

Rp92

รูเปียห์

517 Diamond

517 Diamond

จาก

Rp148

รูเปียห์

690 Diamond

690 Diamond

จาก

Rp202

รูเปียห์

1052 Diamond

1052 Diamond

จาก

Rp297

รูเปียห์

1801 Diamond

1801 Diamond

จาก

Rp505

รูเปียห์

3698 Diamond

3698 Diamond

จาก

Rp1.009

รูเปียห์

2

กรอกปริมาณที่ต้องการซื้อ

3

เลือกวิธีการชำระเงิน

อี-วอลเล็ตและ QR

LinePay

LinePay

PromptPay

PromptPay

ธนาคารออนไลน์

Bank of Ayudhya

Bank of Ayudhya

Bangkok Bank

Bangkok Bank

Kasikornbank PAYPLUS

Kasikornbank PAYPLUS

Siam Commercial Bank

Siam Commercial Bank

4

กรอกรายละเอียดบัญชี

คู่มือ

5

กรอกข้อมูลติดต่อ

คุณจะได้รับหลักฐานการทำธุรกรรมหากคุณกรอกข้อมูลนี้
6

มีโค้ดโปรโมชั่นหรือไม่?

การคลิกที่ปุ่มสั่งซื้อเดี๋ยวนี้, คุณได้ยินยอมกับ ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งาน.
กรุณากรอกข้อมูลในช่องเพื่อทำการซื้อ