Logo Lapakgaming
Home
/

MU Origin 3 SEA

[TH]nowavail-Banner1448
MU Origin 3 SEA

MU Origin 3 SEA

วิธีการทำธุรกรรม
10x Guarantee
1

เลือกรายการ

transaction count

ซื้อสิ่งของ 10 ชิ้นวันนี้!

Top Up

70 Divine Diamonds

จาก

Rp29

รูเปียห์

350 Divine Diamonds

จาก

Rp146

รูเปียห์

1050 Divine Diamonds

จาก

Rp440

รูเปียห์

2100 Divine Diamonds

จาก

Rp876

รูเปียห์

3500 Divine Diamonds

จาก

Rp1.464

รูเปียห์

7000 Divine Diamonds

จาก

Rp2.933

รูเปียห์

10500 Divine Diamonds

จาก

Rp4.402

รูเปียห์

14000 Divine Diamonds

จาก

Rp5.872

รูเปียห์

17500 Divine DIamonds

จาก

Rp7.820

รูเปียห์

21000 Divine Diamonds

จาก

Rp8.811

รูเปียห์

35000 Divine DIamonds

จาก

Rp15.640

รูเปียห์

2

กรอกปริมาณที่ต้องการซื้อ

3

เลือกวิธีการชำระเงิน

อี-วอลเล็ตและ QR

LinePay

LinePay

PromptPay

PromptPay

ธนาคารออนไลน์

Bank of Ayudhya

Bank of Ayudhya

Bangkok Bank

Bangkok Bank

Kasikornbank PAYPLUS

Kasikornbank PAYPLUS

Siam Commercial Bank

Siam Commercial Bank

4

กรอกรายละเอียดบัญชี

คู่มือ

5

กรอกข้อมูลติดต่อ

คุณจะได้รับหลักฐานการทำธุรกรรมหากคุณกรอกข้อมูลนี้
6

มีโค้ดโปรโมชั่นหรือไม่?

การคลิกที่ปุ่มสั่งซื้อเดี๋ยวนี้, คุณได้ยินยอมกับ ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งาน.
กรุณากรอกข้อมูลในช่องเพื่อทำการซื้อ