Logo Lapakgaming
Home
/

Seal M SEA

Seal M SEA

Seal M SEA

วิธีการทำธุรกรรม
10x Guarantee
1

เลือกรายการ

Top Up

123 Ruby + 123 Mileage Coin

123 Ruby + 123 Mileage Coin

จาก

Rp30

รูเปียห์

250 Ruby + 250 Mileage Coin

250 Ruby + 250 Mileage Coin

จาก

Rp60

รูเปียห์

775 Ruby + 775 Mileage Coin

775 Ruby + 775 Mileage Coin

จาก

Rp182

รูเปียห์

1300 Ruby + 1300 Mileage Coin

1300 Ruby + 1300 Mileage Coin

จาก

Rp303

รูเปียห์

2650 Ruby + 2650 Mileage Coin

2650 Ruby + 2650 Mileage Coin

จาก

Rp605

รูเปียห์

5375 Ruby + 5375 Mileage Coin

5375 Ruby + 5375 Mileage Coin

จาก

Rp1.210

รูเปียห์

13600 Ruby + 13600 Mileage Coin

13600 Ruby + 13600 Mileage Coin

จาก

Rp2.972

รูเปียห์

17500 Ruby + 17500 Mileage Coin

17500 Ruby + 17500 Mileage Coin

จาก

Rp3.708

รูเปียห์

35400 Ruby + 35400 Mileage Coin

35400 Ruby + 35400 Mileage Coin

จาก

Rp7.417

รูเปียห์

2

กรอกปริมาณที่ต้องการซื้อ

3

เลือกวิธีการชำระเงิน

อี-วอลเล็ตและ QR

LinePay

LinePay

PromptPay

PromptPay

ธนาคารออนไลน์

Bank of Ayudhya

Bank of Ayudhya

Bangkok Bank

Bangkok Bank

Kasikornbank PAYPLUS

Kasikornbank PAYPLUS

Siam Commercial Bank

Siam Commercial Bank

4

กรอกรายละเอียดบัญชี

คู่มือ

5

กรอกข้อมูลติดต่อ

คุณจะได้รับหลักฐานการทำธุรกรรมหากคุณกรอกข้อมูลนี้
6

มีโค้ดโปรโมชั่นหรือไม่?

การคลิกที่ปุ่มสั่งซื้อเดี๋ยวนี้, คุณได้ยินยอมกับ ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งาน.
กรุณากรอกข้อมูลในช่องเพื่อทำการซื้อ